Missen en Vieringen


Zondag: missen om 9 u, 11 u (gezongen)

De eerste zondag van de maand wordt de mis van 11 u voorgegaan in het Nederlands en in het Frans en opgedragen voor alle levende en overleden militairen en hun families evenals voor de levende en overledene weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Gewoonlijk zingt het gregoriaans koor ‘Saint Irénée’ gedurende deze mis.

Het sacrament van de verzoening (biecht) kan ontvangen worden voor en na de zondagsmis van 11 u of op afspraak met de Pastoor (E.H. Robrecht Boone).

De aanvragen voor huwelijks- en doopvieringen worden ingediend bij de Pastoor (E.H. Robrecht Boone):
voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten richt men zich tot de Pastoor (02.502.18.25) of bij afwezigheid (02.511.78.36) :

  • voor huwelijken : minstens zes maanden op voorhand
  • voor doopvieringen : zes weken op voorhand

Kalender van de maand

Kalender mei 2024 Tijdens de week : Om sanitaire redenen is de kerk, gedurende de maand oktober, enkel open tijdens de zondagsmissen Wegens vernieuwingswerken aan de verwarmingsinstallatie zijn er geen weekmissen GEDURENDE DE MAAND AUGUSTUS IS ER GEEN...

De Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk © 2019 -

Contact : Borgendaalgang 1 - 1000 Brussel
Tel : 02.502.18.25 - info@paroisse-militaire-saint-jacques-sur-coudenberg.be