Missen en Vieringen


Zondag: missen om 9 u, 11 u (gezongen)
Woensdag en donderdag: mis om 17.15 u.

De eerste zondag van de maand wordt de mis van 11 u voorgegaan in het Nederlands en in het Frans en opgedragen voor alle levende en overleden militairen en hun families evenals voor de levende en overledene weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Gewoonlijk zingt het gregoriaans koor ‘Saint Irénée’ gedurende deze mis.

Het sacrament van de verzoening (biecht) kan ontvangen worden voor en na de zondagsmis van 11 u of op afspraak met de Pastoor (E.H. Robrecht Boone).

De aanvragen voor huwelijks- en doopvieringen worden ingediend bij de Pastoor (E.H. Robrecht Boone):
voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten richt men zich tot de Pastoor (02.502.18.25) of bij afwezigheid (02.511.78.36) :

  • voor huwelijken : minstens zes maanden op voorhand
  • voor doopvieringen : zes weken op voorhand

Gebed

Heer God, in elk gevaar zijt Gij onze toevlucht.
Het is naar U dat wij ons, in tijden van nood, keren;
wij bidden U met gelovig vertrouwen :
zie met erbarmen naar hen die verdriet hebben,
geef aan hen die gestorven zijn eeuwige rust,
troost aan hen die rouwen,
genezing aan de zieken,
vrede aan de stervenden,
kracht aan het verzorgend personeel,
wijsheid aan hen die ons regeren
en aan allen, de moed om te groeien in liefde;
zo kunnen wij samen glorie brengen aan uw heilige Naam,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer
die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest,
God, voor de eeuwen der eeuwen. 

Vanaf maandag 26 oktober

Vanaf maandag 26 oktober 2020 wordt voor de cultusplaatsen in Brussel de situatie hernomen die gold onder de lockdown van het voorjaar 2020.
Dit betekent dat alle vieringen worden opgeschort (zon- en weekdagen).

Religieuze uitvaarten mogen nog gevierd worden (in aanwezigheid van maximum 15 personen) evenals huwelijken (in aanwezigheid van echtpaar, getuigen en celebrant).

De Sint-Jacobskerk blijft gesloten en dit om meerdere redenen : uit voorzichtigheid (sanitaire reden), wegens werken in de kerk en wegens ziekte van iemand onder het personeel.

Dank voor uw begrip.
Hopelijk tot binnen afzienbare tijd !

De Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk © 2019 -

Contact : Borgendaalgang 1 - 1000 Brussel
Tel : 02.502.18.25 - info@paroisse-militaire-saint-jacques-sur-coudenberg.be