Doopsels

werd opgenomen in de Kerkgemeenschap :

  • Georges Delloye, zoon van Dimitri en Clémentine d’Oultremont (21 september)

 

Huwelijk

huwden voor God en de Kerk :

  • Filippo Schifano en Stephanie Giambattsta (20 juli)

Overlijden

wij bidden voor  :

  • Hare Doorluchtige Hoogheid Prinses Stephanie de Windisch-Graetz
    haar uitvaart had plaats op 22 juli