Doopsels

Werd opgenomen in onze Kerkgemeenschap :

  • Louis Cleenewerck de Crayencour, zoontje van Emery en Amelie de Mevius (12 december 2021)

Huwelijk

Huwden voor God en de Kerk:

 

  • Federico Baradello en Claire Woot de Trixhe (9 oktober)

  • Bruno Neesen en Alexandra Huts (9 oktober)

  • Felice Montana en Mélanie Caci (23 oktober)

Overlijden