Doopsels

werden opgenomen in de Kerkgemeenschap :

  • Aleandro Angelica, zoon van Giuseppe en Nadejda Lissikhina (22 juni)

  • Emmanuel Joosten, zoon van Christian en Elisabeth Macq-Joosten (14 juli)

 

Huwelijk

huwden voor God en de Kerk :

  • Filippo Schifano en Stephanie Giambattsta (20 juli)

Overlijden

wij bidden voor  :

  • Hare Doorluchtige Hoogheid Prinses Stephanie de Windisch-Graetz
    haar uitvaart had plaats op 22 juli