Parochie Sint Jacob-op-koudenberg

Koninklijke Parochie


 

De Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk is eveneens de kerk van de Koninklijke Parochie.

Haar geschiedenis is nauw verbonden met die van de dynastie.

Koning Leopold I legde op 21 juli 1831 op het voorplein van de kerk de grondwettelijke eed af.

Koning Leopold II, Koning Albert I, Koning Leopold III, Koning Boudewijn, Koning Albert II, Koning Filip, de Groothertogin Joséphine-Charlotte van Luxemburg en Prinses Astrid werden er gedoopt.

De rouwdiensten van Koning Leopold III en van Prins Karel, Regent van het Koninkrijk, vonden er plaats.

© C Lucic

Op 21 juli 1831 legde de eerste Koning der Belgen
de grondwettelijke eed af op het Koningsplein in Brussel 
(lithografie naar een schilderij van Ferdinand de Braekeleer).

Bisdom bij de Krijgsmacht


 

© C Lucic

In 1978 werd de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk toevertrouwd aan het Vicariaat bij de Krijgsmacht.

In 1986 wordt het Vicariaat bij de Krijgsmacht het Bisdom bij de Krijgsmacht en sindsdien is de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk de kathedraal van dit Bisdom.

In het vooruitzicht van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de 1ste Wereldoorlog, vond op 11 november 2013 de plechtige inauguratie plaats van de Emblemen die de roemrijke citaten van het Belgisch Leger dragen.

Zijne Majesteit de Koning, Monseigneur André-Jozef Léonard, Bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht, Monseigneur Giacinto Berloco, Apostolische Nuntius en de Heer Pieter De Crem, Minister van Defensie waren op die openingsceremonie aanwezig.

Oecumene


 

Op 12 december 2017 woonde Zijne Majesteit Koning Philippe een oecumenische dienst bij in de Protestantse Kerk (Koninklijke Kapel) van Brussel-Museum naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van de protestantse hervorming.

Deze oecumenische dienst was een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Koninklijke Parochie van Brussel-Museum en van de Koninklijke en Militaire Kathedraalparochie van het Bisdom bij de Krijgsmacht, Sint Jakob op de Koudenberg.

Gingen voor in deze dienst : de pastores Laurence Flachon en Bruneau Jousselin en pastoor Robrecht Boone, militair aalmoezenier.

De Protestantse parochie van de Hofkapel (Museumplein in Brussel) en de Sint-Jacob-op-de Koudenbergparochie wensen regelmatig vanuit hun gemeenschappelijke oecumenische bewogenheid ontmoetingen te organiseren.

© C Lucic

De Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk © 2019 -

Contact : Borgendaalgang 1 - 1000 Brussel
Tel : 02.502.18.25 - info@paroisse-militaire-saint-jacques-sur-coudenberg.be