Oecumene

De Protestantse parochie van de Hofkapel (Museumplein in Brussel) en de Sint-Jacob-op-de Koudenbergparochie wensen regelmatig vanuit hun gemeenschappelijke oecumenische bewogenheid ontmoetingen te organiseren.

Op 12 december 2017 woonde Zijne Majesteit Koning Philippe een oecumenische dienst bij in de Protestantse Kerk (Koninklijke Kapel) van Brussel-Museum naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van de protestantse hervorming.

Deze oecumenische dienst was een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Koninklijke Parochie van Brussel-Museum en van de Koninklijke en Militaire Kathedraalparochie van het Bisdom bij de Krijgsmacht, Sint Jakob op de Koudenberg.

Gingen voor in deze dienst : de pastores Laurence Flachon en Bruneau Jousselin en pastoor Robrecht Boone, militair aalmoezenier.

 

Link naar het fotoalbum van de ceremonie

© C Lucic