Overlijden

Wij bidden voor : 
 • de heer Arthur Ziegler (1921-2017)
  Zijn uitvaart had plaats op 2 december.

Huwelijken

Huwden voor God en de Kerk :
 • Davide Correnti en Sabrina Vitello (9 september)

Doopsels

werd opgenomen in onze gemeenschap :
 • - Mathilde Wouters, dochter van Thomas en Linde Declercq (5 november)

Missen en vieringen

 

Zondag: missen om 9 u, 11 u (gezongen) 

Dinsdag, woensdag en donderdag: mis om 17.15 u.

 

 

© C Lucic

© C Lucic

HIER, vind alle vieringen van de maand

 • De eerste zondag van de maand wordt de mis van 11 u voorgegaan in het Nederlands en in het Frans en opgedragen voor alle levende en overleden militairen en hun families evenals voor de levende en overledene weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Gewoonlijk zingt het gregoriaans koor ‘Saint Irénée’ gedurende deze mis.
   

Gewoonlijk wordt de 11 u mis van de derde zondag van de maand opgeluisterd door een muzikaal ensemble.
 

 • Het sacrament van de verzoening (biecht) kan ontvangen worden voor en na de zondagsmis van 11 u of op afspraak met de Pastoor (E.H. Robrecht Boone).
 •  
 • De aanvragen voor huwelijks- en doopvieringen worden ingediend bij de Pastoor (E.H. Robrecht Boone):
  • voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten richt men zich tot de Pastoor (02.502.18.25) of bij afwezigheid (02.511.78.36) :
  • voor huwelijken : minstens zes maanden op voorhand
  • voor doopvieringen : zes weken op voorhand
Last Modified:
04/12/2018 11:51:27
(timezone is UTC)