Van 1 tot 4 november biedt het moedertehuis CHEVREFEUILLE kaarten (met omslagen) te koop aan. Chèvrefeuille staat in, gedurende enkele maanden, voor logies en begeleiding van jonge moeders en hun kind(eren) die in een noodsituatie verkeren. De opbrengst van de kaartenverkoop is bestemd voorde sociale re-integratie van deze mama’s en hun kind(eren). Héél veel dank voor uw broodnodige steun.

 

Overlijden

Wij bidden voor : 
 • de heer Pol Schtickzelle.
  Zijn uitvaart had plaats op 8 november.
Moge hij rusten in vrede.

Missen en vieringen

 

Zondag: missen om 9 u, 11 u (gezongen) 

Woensdag en donderdag: mis om 17.15 u.

 

 

© C Lucic

HIER, vind alle vieringen van de maand

 • De eerste zondag van de maand wordt de mis van 11 u voorgegaan in het Nederlands en in het Frans en opgedragen voor alle levende en overleden militairen en hun families evenals voor de levende en overledene weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Gewoonlijk zingt het gregoriaans koor ‘Saint Irénée’ gedurende deze mis.
   

Gewoonlijk wordt de 11 u mis van de derde zondag van de maand opgeluisterd door een muzikaal ensemble.
 

 • Het sacrament van de verzoening (biecht) kan ontvangen worden voor en na de zondagsmis van 11 u of op afspraak met de Pastoor (E.H. Robrecht Boone).
 •  
 • De aanvragen voor huwelijks- en doopvieringen worden ingediend bij de Pastoor (E.H. Robrecht Boone):
  • voor doopvieringen, huwelijken en uitvaarten richt men zich tot de Pastoor (02.502.18.25) of bij afwezigheid (02.511.78.36) :
  • voor huwelijken : minstens zes maanden op voorhand
  • voor doopvieringen : zes weken op voorhand
Last Modified:
04/12/2018 11:51:27
(timezone is UTC)