Overlijden

Wij bidden voor : 
  • de heer Arthur Ziegler (1921-2017)
    Zijn uitvaart had plaats op 2 december.

Huwelijken

Huwden voor God en de Kerk :
  • Davide Correnti en Sabrina Vitello (9 september)

Doopsels

werd opgenomen in onze gemeenschap :
  • - Mathilde Wouters, dochter van Thomas en Linde Declercq (5 november)

Kalender april 2018


IN DE WEEK : dinsdag, woensdag en donderdag : mis om 17:15 u. Biechtgelegenheid : op aanvraag – voor en na de missen


Zondag 8 april :2de Paaszondag

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis


Zondag 15 april : 3de Paaszondag

09:00 u. : mis

11:00 u. : in het kader van de meerstemmige missen van Sint Jacob : Mass for four voices van William Byrd (1542 – 1623) en motetten van John Rutter met L’Ensemble vocal Pays Noir (Charleroi) o.l.v. Guillaume Houcke

Aan het orgel : Éric Mairlot, titularis


Zaterdag 21 april

11:00 u. : doopviering

17:00 u. : vormselviering, voor het Opus Dei, voorgegaan door zijne Excellentie Monseigneur Augustine Kasujja, apostolisch nuntius


Zondag 22 april : 4de Paaszondag

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis met deelname vanwege Het Koninklijk Verbond van de Veteranen van Koning Leopold III (Anderlecht)


Zondag 29 april : 5de Paaszondag

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis

13:00 u. : doopviering

17:00 u. : Bachconcert met het Koor en Orkest van de Kapel van de Miniemen (vrije ingang)


Dinsdag 1 mei

de kerk blijft de gehele dag gesloten


Zaterdag 5 mei

14:00 u. : doopviering en eerste communie


Zondag 6 mei : 6de Paaszondag

09:00 u. : mis

11:00 u. : tweetalige mis ( N / F ) gezongen voor alle overleden militairen, voor de militairen op zending in het buitenland en voor hun families evenals voor de levende en overleden weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht Met het Gregoriaans Koor Saint Irénée

Vast organist : Éric Mairlot


Last Modified:
04/12/2018 11:51:56
(timezone is UTC)