Doopsels

werden opgenomen in de Kerkgemeenschap :
  • - Zoë Sleeuwaert, dochter van Simon en Astrid Boone (25 augustus)
  • - Violette Dalle, dochter van Quentin en Julie de Crombrugghe (1 september)

Huwelijk

huwden voor God en de Kerk :
  • Alexandre Joosten en Amélie Delaporte (14 juli)

Kalender september 2018


IN DE WEEK : dinsdag, woensdag en donderdag : mis om 17:15 u.


Zondag 2 september : 22ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : tweetalige (F / N) gezongen mis - met vormsel - voor alle overleden militairen, voor de militairen op buitenlandse zending en voor hun families en voor de levende en overleden weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht
met het Gregoriaans Koor Saint Irénée
vast organist : Éric Mairlot


Zondag 9 september : 23ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : mis

14:00 u. : doopviering


Zondag 16 september : 24ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis


Donderdag 20 september :

11:00 u. : mis met en voor de militaire ere-aalmoezeniers


Zaterdag 22 september :

14:00 u. : huwelijksviering (met eucharistie) van Timothy Martens en Caroline Jacquet


Zondag 23 september : 25ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis, in het kader van de polyfone missen van Sint Jacob : Messe à Saint Remacle van Raymond Micha (1910-2006) ; motetten van John Rutter met Les Indécis (Liège) o.l.v. Isabelle Letawe
vast organist : Éric Mairlot
deze mis, met deelname van de Heilige en Militaire Constantijnse Orde van Sint-Joris, wordt voorgegaan door zijne Excellentie Monseigneur Nicola Girasoli, apostolisch nuntius in Peru


Zondag 30 september : 26ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis

17:00 u. : concert (vrije toegang) met het Koor en Orkest van de Kapel van de Miniemen (J.S. Bach en D. Buxtehude)


Maandag 1 oktober :

17:15 u. : mis voorgegaan door Monseigneur Antoine de Romanet, bisschop bij het Franse legerbisdom


Dinsdag 2 oktober :

07:30 u. : lauden

17:15 u. : mis voorgegaan door Monseigneur Antoine de Romanet, bisschop bij het Franse legerbisdom


Woensdag 3 oktober :

07:30 u. : lauden

17:15 u. : mis


Donderdag 4 oktober :

07:30 u. : lauden

17:15 u. : mis


Vrijdag 5 oktober :

07:30 u. : mis

10:00 u. : mis naar aanleiding van het Feest van de aartsengel Michaël (29 september), patroon van de para-commando’s


Zondag 7 oktober : 27ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : tweetalige (N / F) gezongen mis voor alle overleden militairen, voor de militairen op zending in het buitenland en voor hun families en voor de levende en overleden weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht
met het Gregoriaans koor Saint Irénée
vast organist : Éric Mairlot


Zondag 14 oktober : 28ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis

14:30 u. : conferentie (vrije toegang) “Le monde orthodoxe et le rôle du successeur de Pierre » door de heer Antoine Arjakovsky (Paris) – activiteit georganiseerd door de franstalige bisdommen van Pro Petri Sede


Last Modified:
04/12/2018 11:51:56
(timezone is UTC)