Kalender januari 2019


IN DE WEEK : woensdag en donderdag : mis om 17:15 u.


Zondag 6 januari : Openbaring van de Heer

09:00 u. : mis

11:00 u. : tweetalige gezongen mis (F / N) voor alle overleden militairen, voor de militairen op zending in het buitenland en voor hun families evenals voor alle levende en overleden weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht
met het Gregoriaans Koor Saint Irénée
aan het orgel : Éric Mairlot, vast organist


Zondag 13 januari : Doop van de Heer

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis


Van vrijdag 18 januari tot vrijdag 25 januari : gebedsweek voor de eenheid van de christelijke Kerken


Zondag 20 januari : 2de zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : in het kader van de polyfone missen van Sint Jacob : Messa di Gloria van Giacomo Puccini (1858-1924) met het Ensemble vocal Ré bécarre-Clerlande en Le Choeur La Noucelles o.l.v. Danielle Piana
aan het orgel : Éric Mairlot, vast organist


Zondag 27 januari : 3de zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis

17:00 u. : concert (vrije ingang) met het Koor en Orkest van de Miniemenkapel (J.S. Bach)


Zaterdag 2 februari

10:00 u. : eucharistie n.a.v. de 100ste verjaardag van de Nationale Strijdersbond van België


Zondag 3 februari : 4de zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : tweetalige gezongen mis (F / N) voor alle overleden militairen, voor de militairen op zending in het buitenland en voor hun families evenals voor alle levende en overleden weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht
met het Gregoriaans Koor Saint Irénée
aan het orgel : Éric Mairlot, vast organist