Van 1 tot 4 november biedt het moedertehuis CHEVREFEUILLE kaarten (met omslagen) te koop aan. Chèvrefeuille staat in, gedurende enkele maanden, voor logies en begeleiding van jonge moeders en hun kind(eren) die in een noodsituatie verkeren. De opbrengst van de kaartenverkoop is bestemd voorde sociale re-integratie van deze mama’s en hun kind(eren). Héél veel dank voor uw broodnodige steun.

 

Overlijden

Wij bidden voor : 
  • de heer Pol Schtickzelle.
    Zijn uitvaart had plaats op 8 november.
Moge hij rusten in vrede.

Kalender november 2018


IN DE WEEK : woensdag en donderdag : mis om 17:15 u.


Donderdag 1 november : Allerheiligen

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis met het Gregoriaans Koor Saint Irénée
aan het orgel : Éric Mairlot, titularis
Trompettist : Sylvain Demars


Zondag 4 november : 31ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : tweetalige mis (F / N) voor alle overleden militairen voor de militairen op zending in het buitenland en voor hun families evenals voor alle levende en overleden weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht
met het Gregoriaans Koor Saint Irénée
Aan het orgel : Éric Mairlot, titularis


Zondag 11 november : 32ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : mis


Zaterdag 17 november :

17:00 u. : mis (N / F) voorgegaan door Kan. Johan Van Den Eeckhout, vicaris-generaal van het Bisdom bij de Krijgsmacht, voor alle overleden militairen en hun families
met de deelname van De afstammelingen van de Strijders van 1830
met het Gregoriaans Koor Saint Irénée
aan het orgel : Éric Mairlot, titularis


Zondag 18 november : 33ste zondag door het jaar

09:00 u. : mis

11:00 u. : in het kader van de polyfone missen van Sint Jacob : fragmenten van missen en motetten van verschillende componisten met het Ensemble vocal Spivaïmo (Dinant) o.l.v. Marie-Claude Remy
aan het orgel : Éric Mairlot, vast organist


Zondag 25 november : Christus, Koning van het heelal

09:00 u. : mis

11:00 u. : gezongen mis met het Gregoriaans Koor Saint Irénée
aan het orgel : Éric Mairlot, vast organist

17:00 u. : concert (vrije ingang) met het Koor en Orkest van de Kapel van de Miniemen (J.S. Bach)


Zondag 2 december : 1ste zondag van de Advent (C-jaar)

09:00 u. : mis

11:00 u. : tweetalige gezongen mis (F / N) voor alle overleden militairen, voor de militairen op zending in het buitenland en voor hun families evenals voor alle levende en overleden weldoeners van het Bisdom bij de Krijgsmacht
met het Gregoriaans Koor Saint Irénée
aan het orgel : Éric Mairlot, vast organist


Last Modified:
04/12/2018 11:51:56
(timezone is UTC)