Historiek

 

De geschiedenis van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk gaat terug tot in de XIIde eeuw.

De kerk en de belangrijke abdij van de Koudenberg behoorden toe aan de Orde van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus.

Tot op vandaag is zij een halte voor vele pelgrims naar Santiago de Compostella, die er komen bidden voor het Sint-Jacobsbeeld in de kerk. Op de plaats van de aloude kerk legde Karel van Lotharingen, de gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden onder de heerschappij van keizerin Maria-Theresia in 1776 de eerste steen van de huidige kerk waarvan hij de bouw toevertrouwde aan de architecten Guimard en Montoyer.

De Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk is een opmerkelijk voorbeeld van het XVIIIde eeuwse classicisme in België. Zij is het hoofdgebouw van het bijzonder harmonieus en zuiver bewaard classicistisch Koningsplein.

 

© C Lucic