Bisdom bij de Krijgsmacht

 

In 1978 werd de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk toevertrouwd aan het Vicariaat bij de Krijgsmacht.

In 1986 wordt het Vicariaat bij de Krijgsmacht het Bisdom bij de Krijgsmacht en sindsdien is de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk de kathedraal van dit Bisdom.

In het vooruitzicht van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de 1ste Wereldoorlog, vond op 11 november 2013 de plechtige inauguratie plaats van de Emblemen die de roemrijke citaten van het Belgisch Leger dragen.

 

Zijne Majesteit de Koning, Monseigneur André-Jozef Léonard, Bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht, Monseigneur Giacinto Berloco, Apostolische Nuntius en de Heer Pieter De Crem, Minister van Defensie waren op die openingsceremonie aanwezig.

© C Lucic

© C Lucic

Last Modified:
04/12/2018 11:53:34
(timezone is UTC)